Съдържание

1. Какво е API ключ?
2. Как сами да си генерираме нов API ключ?

==================================================

Какво е Аpi ключ?

За достъп до специфичните функционалности на НЕкоректен, НЕкоректен предоставя съответния API (Application Programing Interface) – приложно-програмен интерфейс. Приложенията и системите, които искат да използват дадения API, имат нужда от API ключ за достъп. Самият ключ редставлява низ от символи (букви и цифри) с дължина 40 символа. 

==================================================

Как сами да си генерираме нов API ключ?

НЕкоректен предлага изключително лесен метод за генериране на нов API ключ, което става с 5 лесни стъпки:

  1. Влезте във Вашия "Профил".

 2. Кликнете на "АPI ключове".

3. Кликнете на "Създай ключ".

4. Дайте Име на Вашия ключ и добавете 1 или повече IP адреси, от които ще се пращат рекуести (от Вашата система към НЕкоректен). ВАЖНО авторизацията с API ключове на НЕкоректен е базирана на API ключ + IP адрес, т.е. ако рекуест с валиден API ключ бъде пратен към НЕкоректен, но от различно от посочените (whitelisted) IP-та, то този рекуест ще се счита за невалиден!

5. Вашият нов API ключ е създаден успешно!