Моля потвърдете имейл адреса си. За да го потвърдите, проверете пощата си ({{hc.user.email}}) за изпратен имейл от нас. Натиснете тук за изпращане на нов имейл за потвърждение.
post_add
Моля изчакайте...

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Добре дошли на сайта nekorekten.com.

Nekorekten.com представлява виртуално общество състоящо се от неговите потребители.

Всички услуги на nekorekten.com са на базата на "as is" и информацията намираща се на него е публикувана от трети лица. Ние предоставяме единствено свободно пространство за съхранение на информация в електронен вид от нашите потребители и не проверяваме съдържанието на съхраняваната от тях информация, която е стриктно за лично ползване от съответните потребители. Поради това ние не поемаме и не носим никаква отговорност за съдържанието на каквито и да било данни и информация, съхранявани на сървърите на nekorekten.com, нито за това че съдържащите се на nekorekten.com данни и информация може да включва вируси и че ще функционира безпогрешно и без прекъсвания. Използването на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали разположени на nekorekten.com е изцяло на Ваша отговорност.

Моля, внимателно прочетете тези общи условия и ги спазвайте.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията и представляват споразумение между ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД в качеството му на доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание и оператор на интернет страницата - nekorekten.com (Платформата), от една страна и всеки един потребител или посетител (Потребителя, Потребителите), заредил интернет страницата в своя интернет браузър, от друга.

Чл. 2. Потребителите доброволно въвеждат информация като имейл, име, населено място, телефон, фейсбук профил и друго, с цел използване на Платформата. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД има право да събира и използва тази информация въведена доброволно от Потребителите. Използването на Платформата е възможно единствено след приемане на настоящите Общи условия за ползване. Всяко едно действие на потребител/ползвател, след като интернет страницата nekorekten.com е заредена в браузъра, представлява електронно волеизявление, че е съгласен с настоящите Общи условия и има навършена 16-годишна възраст.
ДАННИ

Чл. 3. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование: ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД

ЕИК: 206464949

Седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. “А.Бурмов” № 1, вх. Б, ет.5 , ап. 18

Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: гр. Велико Търново, ул. “А.Бурмов” № 1, вх. Б, ет.5 , ап. 18

Данни за кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. “А.Бурмов” № 1, вх. Б, ет.5 , ап. 18

Електронна поща: [email protected]

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: [email protected], [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24 

факс: 02 / 988 42 18 

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg
ПРЕДМЕТ

Чл. 4. Nekorekten.com e доставчик на онлайн услуги за споделяне на съдържание и представлява онлайн платформа за търсене и споделяне на некоректни клиенти, физически и юридически лица, достъпна на адрес в интернет nekorekten.com, чрез която Потребителите имат възможност:

- да извършат регистрация и създаване на профил в Платформата и използване на услуги за предоставяне на информация;

- да подават сигнали за некоректни практики на физически и юридически лица;

- да получават информация за некоректни практики на физически и юридически лица;

- да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона, предимно чрез интерфейса на Платформата;

- да упражняват правото си на отказ, когато е приложимо, по Закона за защита на потребителите.

Чл. 5. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД събира и използва данните според общите условия и политиката за защита на лични данни, както и за предлагане на бъдещи нови услуги като статистически запитвания, промотиране на продукти, томболи и други. Потребителят се съгласява да получава пуш (push) нотификации, имейли или съобщения. Целите, за които може да се ползва информацията, не са подробно обяснени и не пораждат задължения към ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД.

Чл. 6. Потребителят и ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД се съгласяват, че всички изявления помежду им следва да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронната търговия и Закона за електронния документ и електронния подпис.
РЕГИСТРАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 7. За да използва Платформата, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола, или да се легитимира чрез профила си във FACEBOOK, с което се счита, че е приел настоящите общи условия.

Чл. 8. Потребителите имат възможност да подават сигнали чрез интерфейса на Платформата.

Чл. 9. С попълване на данните си и натискане на бутона „Подаване на сигнал“ Потребителят декларира, че е запознат с общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.
ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Чл. 10. Потребителите използват Платформата, за да подават сигнали за некоректни и нелоялни практики на физически и юридически лица, като може да споделят техните имена, телефон, имейл, уебсайт, както и снимков материал и допълнително описание на сигнала.

Чл. 11. При използване на Платформата и подаване на сигнали на Потребителите е забранено:

(1) Да публикуват, разпространяват или да предоставят по всякакъв начин, данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали, които противиречат на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите общи условия, Интернет етикета или добрите нрави и които нарушават правата на трети лица като:

- авторски или сродни на тях права, запазени марки, патент или други права на интелектуална собственост, право на собственост, както и всякакви други имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица.

- представляващи търговска, служебна или лична тайна или друга конфиденциална информация.

(2) Да публикуват, разпространяват или да предоставят софтуер или други компютърни файлове, които съдържат вируси или други рискови програми или техни компоненти.

(3) Публикуване или трансфер на порнографски и други незаконосъобразни материали.

(4) Публикуване на данни, съобщения, текст, компютърни файлове или други материали съдържащи заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека, пропагандиращи дискриминация, проповядващи фашистка, расистка, или друга недемократична идеология, чието съдържание нарушава права или свободи на човека съгласно Конституцията и законите на Република България или международните актове, призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление и т.н.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 12. Nekorekten.com предоставя място за съхранение единствено на данни, които отговарят на посочените в Общите условия изисквания и не противоречат на императивни норми на приложимото законодателство. Ако публикуваната от Потребителя информация не отговаря на посочените изисквания или на императивни норми на приложимото законодателство, линкът към нея ще бъде премахнат от базата с данни на Платформата, като за повторното му поставяне/активиране Потребителят ще премине през процедура, в която да докаже, че отговаря на изискванията на Платформата и не противоречи на императивните норми на приложимото законодателство.

Чл. 13. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да променя, изтрие или спре достъпа до профила на потребителя и да сезира компетентните държавни органи в случай, че поведението му при ползване на уебсайта nekorekten.com противоречи на българското законодателство, на настоящите Общи условия или правата на трети лица.

Чл. 14. На основание чл. 17 от Закона за електронната търговия ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не е длъжен да извършва наблюдение на информацията, която съхранява, пренася или прави достъпна при предоставяне на услуги на информационното общество, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност.

Чл. 15. Всички услуги на Платформата са безплатни за нейните потребители. Наличната информация на сайта може да бъде използвана само за лични нужди и с некомерсиална цел.
ПРЕМАХВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАТФОРМАТА

Чл. 16. Когато потребителското съдържание противоречи на общите условия или закона на Република България, ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД има правото да ограничи или напълно да спре или премахне достъпа на потребителя до услугите, предлагани от и Платформата.

Чл. 17. Премахване на съдържание и/или електронни препратки към съдържание нарушаващо авторски или сродни права се извършва в срок от 24 часа от подаването на писмен сигнал от правоносител, упълномощено от него лице или компетентен държавен орган. Заявката за премахване на съдържание или електронна препратка трябва да съдържа достатъчно информация и приложени документи, удостоверяващи правата на заявителя. Заявките трябва да съдържат линкове към съдържанието, за което се претендира. Заявки съдържащи линкове към резултати от търсене или скрийншоти от такива резултати не се изпълняват, защото това изисква от екипа на сайта да претърсва и анализира резултатите и да взима субективно решение за всеки един открит резултат, от което задължение той е освободен в чл.17 от ЗЕТ.
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 18. Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички регистрирани Потребители.

Чл. 19. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя в един от следните случаи:

  • След изричното му уведомяване от ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД и ако Потребителят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля;
  • След публикуването им на сайта на ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД и ако Потребителят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля;
  • С изричното му приемане от Потребителя чрез профила му в сайта на ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД.

Чл. 20. Потребителят се съгласява, че всички изявления на ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД публикува тези общи условия на адрес https://nekorekten.com/bg/terms заедно с всички допълнения и изменения в тях.
ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Чл. 22. Платформата не носи отговорност за публикуваната информация от Потребителите.

Чл. 23. В случай на претърпени вреди или пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, които са настъпили вследствие на променяне, спиране на услугите, или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи, ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не носи отговорност.

Чл. 24. С приемане настоящите Общи условия Потребителят приема, че използването на предоставяните услуги е изцяло на негова отговорност и ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не отговаря при потенциални причинени вреди или пропуснати ползи във връзка с прекратяване, спиране, променяне, неточност на материали, станали достъпни чрез приложенията уебсайта nekorekten.com.

Чл. 25. В случай на причинени вреди на хардуера, софтуера или друго на потребителя, или загуба на данни, причинени от предоставените услуги, ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не носи никаква отговорност.

Чл. 26. В случай, че потребителски данни са направени достъпни от трето лице, независимо дали е дадено съгласие или не, посредством ползването на услуги, предоставени от ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД, ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не носи отговорност и не дължи неустойки.

Чл. 27. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не носи отговорност за потребителското съдържание и дейността на Потребителите, използващи услугите на Платформата. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не се задължава да наблюдава информацията, качвана на сървърите, или да издирва кога, как и защо тази информация указва неправомерна дейност от страна на потребителите, ползващи услугите на апликацията и уебсайта.

Чл. 28. В случай на технически проблеми, профилактика и други, водещи до невъзможност за използване на услугите на Платформата, ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД не носи отговорност за нанесени вреди и пропуснати ползи, както и за невъзможността да бъдат доставени персоналните настройки на потребителите.
ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 29. ЧЕК ЕНД ПРОТЕКТ ООД има право да променя технологията, дизайна и вида на предоставяните услуги по всяко време без предварително известяване на потребителя.

Чл. 30. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на всички разпоредби.

Чл. 31. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 32. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на 15.04.2021 г.

Настоящите общи условия са изготвени от екипа на Advocatus.bg